WHATever Magazine  ©  All Rights Reserved 2019

A POEM WITHOUT WORDS
MODEL Leksa Kostrikina / @skk.vl

REPRESENTED by Allez Model Management / @allezmodelmgmt
PHOTO Lara Arbatskaya / @arbatskayalara

ASSISTANT Nadya Khokhlova / @donna_esperanza_

MAKEUP Polina Ruchkina / @ne_povotrimaya
STYLE Alya Kolpakova / @kolpakova_alya

CLOTHES No Wave Store / @nowavestore & HHLVK / @hhlvk

1/1