WHATever Magazine  ©  All Rights Reserved 2019

ROKOKO FLOWER


model - darya kozlechlova / @_darya.kzlchkv
represented by nagorny model management / @nagornymodels
photo - irina gordetskaya / @irina_gordetskaya
makeup - kate rashkevich / @blackraven.mua
hair - natalia garanina / @natasha_garanina_hair
wardrobe stylist - balashevskaya natallia / @fashion_dolls_official

1/1